ศูนย์ราชการสะดวก
 Government Easy Contact Center (GECC)

 สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

เข้าสู่ระบบ GECC

ประกาศผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร GECC ประจำปี พ.ศ. 2563
สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2563

Image

Facebook คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

Image

แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

ศูนย์บริการประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทรศัพท์ : 0 2283 1261 - 62 โทรสาร : 0 2283 1260
 

แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
แผนที่
นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล